Odvajanje plastike

Gradina-Baška Voda d.o.o. započinje sa prikupljanjem otpadne plastike od 1. listopada 2021.

Građani koji nemaju zadužen žuti spremnik, plastiku će moći odlagati u žutim vrećicama koje mogu  uzeti u prostorijama Gradine-Baška Voda d.o.o. na adresi Blato 12.
 
U žutom spremniku / vrećici, prikupljat će se:
- Plastične vrećice, vrećice od smeća 
- Strech folija, obojena folija
- Boce od deterdženata, boce od šampona, boce od omekšivača
- Boce od ulja, octa, destilirane vode, mlijeka, jogurta
- Plastične boce od kozmetičkih preparata
- Tetrapak 
- Stiropor 
- Konzerve od hrane 
- Limenke od pića
 
U žuti spremnik / vrećicu NE SMIJETE odlagati :
 
- Čašice od sirka, jogurta, pudinga i ostalih namaza
- Plastični pribor za jelo
- Plastične boce sa ostacima jakih kemikalija
- Plastične boce sa ostacima boja, lakova i motornih ulja
- Plastične boce pod tlakom ( propan / butan ) 
 
Molimo Vas da boce i ambalažu ne gnječite i ne drobite 
 
Navedeni otpad se kategorizira kao opasni otpad te se zbrinjava na adekvatan način. Takav otpad možete donijeti na reciklažno dvorište na adresi Put Topića 39.
Odvajanjem i propisnim zbrinjavanjem plastike,  uklanjamo iz okoliša jedan od najvećih problema modernog doba.
Ovim putem Vas podsjećamo da je Vaša zakonska obaveza odvajanje otpada na kućnom pragu kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koja se odlaže na odlagališta. 
 
 
Da Vas podsjetimo:
Gradina- Baška Voda d.o.o. odvojeno prikuplja:
 
- OTPADNI PAPIR I KARTON 
- STAKLO
- PLASTIKU
- OTPADNI TEKSTIL
- ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD
- GLOMAZNI OTPAD
 
Za više informacija o odvozima, načinima zbrinjavanja molimo da pratite našu Internet stranicu.

Address

5th Floor, AH Building, 756 New Designst
Melbourne, Australia

Talk to us

+1-888-600-3456
+1-888-600-3476
Design & Developed by Joomshaper