Komunalnom poduzeću Gradina-Baška Voda odobrena bespovratna sredstva iz fondova EU za nabavu novog komunalnog vozila!

Gradina – Baška Voda d.o.o. je potpisala Ugovor u ožujku 2021. za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Ulaganje u nabavu komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada „. 

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava : KK.06.3.1.18.0140
 
Ugovor je potpisan sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok su sredstva osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.
 
Projekt će se provoditi u trajanju od šest mjeseci na cijelom području pružanja javne usluge Gradine - Baška Voda d.o.o., koje uključuje cijelo područje općine Baška Voda sa naseljima Baška Voda, Bast, Promajna, Bratuš i Krvavica te turističkim naseljem Baško Polje i selom Topići. 
 
Projektom se predviđa kupnja jednog vozila za sakupljanje odvojeno prikupljenog reciklabilnog otpada.
 
Cilj nabave novog komunalnog vozila za odvojeno sakupljanje otpada je povećanje količine odvojeno prikupljenog reciklabilnog otpada i stope oporabe otpada, a ujedno i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište Karepovac. 
 
Kupnjom novog vozila zadovoljava se efikasnije prikupljanje reciklabilnog otpada zbog sve veće potražnje, čime se povećava i kvaliteta usluge. Rješava se problem nedostatka kvalitetne opreme i razvija se infrastruktura poduzeća, te se podiže razina svijesti javnosti o važnosti odvajanja reciklabilnog otpada. Opravdanost projekta se očituje u prethodno navedenim činjenicama.
 
Provedbom projektnih aktivnosti i osiguravanjem trajnosti projekta, sustavno će se raditi na podizanju svijesti korisnika, a time i povećavanju udjela odvojeno sakupljenog reciklabilnog otpada i smanjivanju odloženog miješanog komunalnog otpada na području Republike Hrvatske.
 
 
 

europska unija lenta

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Gradina-Baška Voda d.o.o. za komunalnu djelatnost
 

Address

5th Floor, AH Building, 756 New Designst
Melbourne, Australia

Talk to us

+1-888-600-3456
+1-888-600-3476
Design & Developed by Joomshaper