Pristup informacijama

GRADINA-BAŠKA VODA D.O.O.
OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Tonči Čorić
Blato 12, 21320 Baška Voda
Tel: +385 (0)21 620 721
E-mail službenika za informiranje: gradinabaskavoda@gmail.com

Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/2013) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija. Gradina-Baška Voda d.o.o. omogućuje pristup informacijama pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način.

 

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje Gradina-Baška Voda d.o.o. Ako je zahtjev podnesen usmeno, sastavit će se službena bilješka.

 

PREUZIMANJE OBRASCA

Obrazac obavezno mora sadržavati:
 
- Naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
- Podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
- Ime, prezime i adresu stanovanja fizičke osobe podnositelja zahtjeva ili tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

 

PODNOŠENJE PISANIM PUTEM

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac te ga poslati:

- Poštom na adresu Gradina-Baška Voda d.o.o., Blato 12, 21320 Baška Voda
- Elektroničkom poštom na e-mail adresu: gradinabaskavoda@gmail.com
- Osobno radnim danom od 07:00 - 15:00 h

 

DAVANJE INFORMACIJA

Korisniku koji je na propisan način podnio zahtjev se vrši na jedan od sljedećih načina:
 
- neposrednim davanjem informacija,
- davanje informacija pisanim putem,
- uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
- na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

 

NEPOTPUNI ZAHTJEVI

Ne mogu se uputiti u postupak. Podnositelj zahtjeva nije obavezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama. Sve dodatne informacije vezane za ostvarivanje prava temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama moguće je dobiti na telefon +385 (0)21 620 721

Informacije
Gradina - Baška Voda d.o.o.
Društvo s ograničenom odgovornošću za komunalnu djelatnost
 
OIB: 57015795940
Osobe ovlaštene za zastupanje: Vjekoslav Radić
Temeljni kapital: 770.000,00 kn
 
Kontaktirajte nas
Gradina - Baška Voda d.o.o.
Ulica Blato 12,
21320 Baška Voda,
Hrvatska
 
Tel.: +385 (0)21 620 721
Fax: +385 (0)21 678 721
 
Radno vrijeme: pon - pet 07:00 - 15:00
Pošaljite upit
Molimo unesite sva obavezna polja
Molimo unesite sva obavezna polja
Molimo unesite sva obavezna polja
Pronađite nas na karti
Image
Sva prava pridržana. Copyright © 2024. Gradina-Baška Voda d.o.o.
Designed by WebMark.

Address

5th Floor, AH Building, 756 New Designst
Melbourne, Australia

Talk to us

+1-888-600-3456
+1-888-600-3476
Design & Developed by Joomshaper